Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Hoitopaikan toimintatavat

YHTEISTYÖ JA LUOTTAMUS

Hoitajan ja vanhempien välinen luottamus ja yhteistyö ovat hoito- ja kasvatustyön perusta. Hoitajalla on vaitiolovelvollisuus, joten vanhemmat voivat luottamuksellisesti kertoa lasta koskevista asioista, esim. terveydentilasta, perhesuhteista, mieltymyksistä, peloista, kotona olevista säännöistä ja lapsen elämässä tapahtuneista tärkeistä asioista, niin iloista kuin suruistakin. Nämä asiat voivat vaikuttaa oleellisesti lapsen käyttäytymiseen.

HOITOPAIKAN SÄÄNNÖT

Hoitopaikassa on tiettyjä sääntöjä, joista on syytä keskustella hoitosuhteen alussa.

 • Hoitajan tulee kertoa omat sääntönsä vanhemmille, sillä vanhempien on mahdotonta muuten niitä tietää.
 • Hoitokassin sisältö (mitä siihen kuuluu laittaa, tarkistus, lisäykset ja poistot esim. vuodenaikojen ja säiden mukaan), kuljetus (päivittäin vai viikoittain).
 • Sovitaan lapsen omista tavaroista (mm. tutti, rätti, lelut). Kun lapsi tuo omia leluja mukanaan hoitopaikkaan, ovat ne kaikki yhteisessä käytössä lukuun ottamatta unilelua, jonka lapsikin saa itselleen vain päiväunille.

RUOKAILU

Ruokailujen tarkoituksena on taata lapselle riittävä ja monipuolinen, terveellinen ravinto ja opettaa hyvät pöytätavat.

 • Kokopäivähoitoon kuuluu kolme ateriaa: aamupala, lounas ja välipala; puolipäivähoitoon yksi edellä mainituista aterioista.
 • Hoitajan velvollisuus on noudattaa lääkärin määräämää erityisruokavaliota (lisäkorvaus).
 • Lapsen kieltäytyessä syömästä tarjottua ruokaa, lapselle ei tarjota muuta ruokavaihtoehtoa.
 • Makeiset ja muut vastaavat herkut eivät kuulu normaaliin hoitopäivään. Syntymäpäivien viettämisestä keskustellaan etukäteen vanhempien ja hoitajan välillä.

ULKOILU

Ulkoilu on tärkeää vuoden jokaisena päivänä, myös sade- kuin pakkassäälläkin.

 • Hoitajan tulee tarvittaessa kertoa vanhemmille, millaisissa varusteissa lapsen on paras ulkoilla ja vanhemman velvollisuudeksi jää varusteiden hankkiminen ja huolehtiminen, että ne ovat mukana hoidossa.
 • Ulkoilupaikkoja voi vaihdella; kotipihan lisäksi hyviä paikkoja ovat mm. leikkipuistot, lähimaastot ja metsät.
 • Urheiluvälineiden kuten luistimien tuonnista hoitaja keskustelee vanhempien kanssa, tällöin lapsella tulee olla myös tarvittavat turvavälineet, esim. kypärä.
 • Lapsen on hoitoon tullessaan oltava ulkoilukelpoinen (ei kuumeinen).

RETKET

Retkiä voidaan tehdä lähimaastojen lisäksi myös esim. yhdistyksen tiedottamiin lasten konsertteihin, joita järjestetään hoitopäivän aikana.

 • Henkilöautokuljetukseen tarvitaan aina vanhempien lupa (hoitosopimuksessa ko. kohta).
 • Lapsi tulee aina olla lain mukaan kiinnitettynä autossa matkustaessaan, eli lapsella on oltava iän vaatimat turvavarusteet (turvaistuin tai koroke ja turvavyöt).

HOITAJAN VASTUU JA KORVAUSVELVOLLISUUS

Yksityinen perhepäivähoitaja on vastuussa hoitolapsestaan koko hoidossaoloajan ja korvausvelvollinen, jos lapselle aiheutuu tai lapsi aiheuttaa vahingon.

 • Ulkoilu ja sen valvonta kuuluvat hoitajalle ja voidaan ainoastaan vanhempien suostumuksella siirtää toiselle henkilölle.
 • Lapsella on oikeus saada hyvä kasvatus, joten älä tupakoi tai puhu rumia lapsen kuullen, koska lapsi oppii matkimalla.

Yhdessä vanhempien kanssa keskustelemalla löytyvät varmasti yhteiset kasvatustavoitteet.

YKSITYISET PERHEPÄIVÄHOITAJAT LOHJA