Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

YPPH jäsenyys

24.9.2021

YHDISTYKSEN JÄSENYYS

SÄÄNÖT 1§

Yhdistyksen nimenä on Yksityiset Perhepäivähoitajat YPPH ry ja sen tarkoituksena on alalla toimivien työntekijöiden yhteisten etujen valvominen   sekä heidän hoidossaan olevien lasten hoidon kehittäminen. Yksityiset Perhepäivähoitajat YPPH ry:n kotipaikka on Lohjan kaupunki ja yhdistyksen toimialueena on Suomi.

TIEDOTUSTOIMINTA

Tiedotustoiminta kuuluu yhdistyksen perustehtäviin. Kun yhdistyksen tietoon tulee jotain olennaista asiaa päivähoitoon liittyen, informoidaan jäseniä niistä tilanteen mukaan sähköpostilla, jäsenkirjeellä ja kotisivujen hoitajalle sivulla, joskus myös puhelimitse. Näitä asioita voivat olla esimerkiksi asuinkunnan perhepäivähoidon ohjauksen  tai Opetushallituksen kautta tulevat viestit ja ohjeistukset.

EDUNVALVONTA

Edunvalvontaan liittyy päivähoidon ajankohtaisten asioiden seuraaminen ja niihin reagoiminen sekä jäsenille tiedottaminen. Yhdistys käy tarvittaessa neuvotteluja tarpeen mukaan kunnan kanssa esim. palvelusetelijärjestelmään liittyvistä asioista.

Kun Suomen Yksityisten Perhepäivähoitajien Edustajisto SYPE valmistelee vuosittain hoitomaksusuosituksia, on YPPH siinä mukana muiden vastaavien yhdistysten kanssa.

Yksityiset Perhepäivähoitajat YPPH ry:llä ei ole lainopillista neuvontaa, eikä se voi puuttua yksittäisten hoitajien päivähoitotoiminnassa mahdollisesti esiin tulleisiin erimielisyyksiin.

VERTAISTUKI

Vertaistukea voi saada yhdistyksen hallituksen jäseniltä ja toisilta hoitajilta. Jäsen voi liittyä myös yhdistyksen suljettuun Facebook vertaisryhmään, missä päivähoitoon liittyviä asioita voidaan käsitellä yleisellä tasolla.

LOMAKKEET

Hoitajien saatavissa on maksutta yhdistyksen logolla varustettuja hoitosopimus, tilapäishoitosopimus ja palautelomakkeita. Näiden lomakkeiden käyttöoikeus on vain niillä hoitajilla, joilla on yhdistyksen voimassa oleva jäsenyys.

KOTISIVUILLA HOITAJIEN OMA SIVU

Kun yhdistyksen jäseneksi hakeva henkilö on maksanut jäsenmaksun ja hallitus on hyväksynyt hänet jäseneksi, saa uusi jäsen salasanan minkä avulla hän pääsee kotisivujen hoitajalle sivulle. Hoitajalle sivulla on erilaista hoitajan tarvitsemaa perustietoa kuten, hoitomaksusuositus, hoitosopimuslomakkeen sisältö, yhdistyksen säännöt, sekä erilaista ajankohtaista asiaa. Yhdistyksen järjestämiin erilaisiin tapahtumiin voi myös ilmoittautua tätä kautta.

HOITOPAIKKAVÄLITTÄJÄ

Hoitopaikkavälittäjä ottaa puhelimitse vastaan hoitajien ilmoittamat vapaat hoitopaikat ja lasten vanhemmat voivat samasta numerosta kysellä näitä paikkoja.

KOTISIVUJEN HOITAJAHAKU

Yhdistyksen jäsen voi ilmoittaa hoitajahaku sivulle hoitopaikkansa perustiedot ja hoitopaikkatilanteensa sekä muutokset niihin hoitajalle sivun lomakkeella. Hoitajahakusivun kautta voi niin ikään tilata paperilomakkeita. Tilauksen voi hoitaa myös periteiseen tapaan sähköpostilla tai puhelimella ilmoittamalla siitä puheenjohtajalle tai sihteerille.

TILAISUUDET

Yhdistys pyrkii mahdollisuuksien mukaan järjestämään jäsenilleen erilaisia tilaisuuksia, kuten retkiä ja lastentapahtumia.

JÄSENETULIIKKEET

Yhdistys on pyrkinyt vuosittain saamaan yrityksiä ns. jäsenetuliikkeiksi, jotka tarjoavat joitakin etuja kun ostotilanteessa esittää jäsenkorttinsa.

YKSITYISET PERHEPÄIVÄHOITAJAT LOHJA