Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Perhepäivähoitoon yksityiselle perhepäivähoitajalle

HOITOPAIKKAAN TUTUSTUMINEN

Tutustumiskäynnillä vanhempi saa alustavan käsityksen hoitajasta, hoitokodista ja hoitoympäristöstä siitä voisiko tämä hoitopaikka olla sopiva juuri minun lapselleni.

Suurin osa hoitajista ja hoitajiksi aikovista ovat tosissaan ja haluavat tarjota hoitoon tulevalle kaiken ammattitaitonsa. Lapsi aistii helposti käyttäytyykö hoitaja aidosti vai näytteleekö hän. Kenenkään edun mukaista ei ole aloittaa hoitosuhdetta väärillä perusteilla. Hoitokodin tulee olla paikka jossa lapsen on hyvä olla.

Keskustelkaa kaikista mahdollisista hoitosuhteeseen liittyvistä asioista. Ei kannata pelätä kysyä vaikka jokin kysymys itsestä tuntuisi tyhmältä. Hoitajalla on sosiaalihuoltolain mukainen vaitiolovelvollisuus perheen asioista. Säilyttäkää hyvä keskusteluyhteys koko hoitosuhteen läpi.

Lasten vilkas mielikuvitus saattaa luoda omituisen kuvan omasta tai hoitokodista. Lapsi voi keksiä uskomattomia asioita ja uskoo niihin itse. Tällaisissa tapauksissa kannattaa kysyä hoitajalta mikä on hänen näkemyksensä kyseisestä asiasta.

KIRJALLINEN HOITOSOPIMUS

Vaadi kirjallinen hoitosopimus sillä se on molempien osapuolten edun mukaista. Yhdistyksemme jäsenillä on mahdollisuus saada tarkoitukseen sopivia valmiita lomakkeita. Sopimukseen kirjataan hoitoaika, hoitomaksu, maksupäivä, irtisanomisaika ym. Jos sovittavia asioita on enemmän kuin hoitosopimukseen mahtuu, voidaan laatia erillinen liite johon varsinaisessa hoitosopimuksessa viitataan. Myös liite on hyvä molempien osapuolten allekirjoittaa.

VEROTUS

Tarkista kuuluuko hoitaja ennakkoperintärekisteriin. Hoitajan tulee kuulua ennakkoperintärekisterin piiriin, asian voi tarkistaa ytj.fi -sivuilta, tae siitä että hoitaja huolehtii itse omat veronsa ennakkoveroina. Ellei hoitaja kuulu rekisteriin, tulee vanhempien pidättää palkan osuudesta vero joko verokirjalla tai 60 % vero on vanhemmilta ulosottokelpoista saatavaa

HOITOAIKA

Hoitoaika on vanhempien työaika ja siihen kuuluva matka-aika. Hoitoaikaan ei sen sijaan kuulu esim. kaupassa käynnit. Hoitoaika tulisi hoitosopimusta tehdessä määritellä sellaiseksi, että vanhemmat ehtivät hakea lapsensa keleistä riippumatta. Hoitosopimusta tehdessä tulee keskustella todennäköisistä hakuajoista, vaikka sopimukseen kirjataankin maksimihoitoaika. Mikäli vanhempi tarvitsee tilapäisesti muutosta hoitoaikaan, tulee siitä sopia etukäteen hoitajan kanssa.

LAPSEN JÄTTÄMINEN HOITOPAIKKAAN

Hoitoon jättämisestä voi tulla ongelma sekä vanhemmalle että lapselle. Kerro lapselle etukäteen että hän pääsee hoitopaikkaan siksi aikaa kun vanhemman on hoidettava omia tehtäviään. Hoitoon kannattaa jättää lyhyen kaavan mukaan, eikä pitkittää tarpeettomasti omaa lähtöään. Lapsi saattaa itkeä eron hetkellä jonkin aikaa hoitojakson alussa. Tätä voi kestää muutamista päivistä jopa kuukauteen, joskus pitempäänkin. Useimmiten itku lakkaa pian ulko-oven sulkeutumisen jälkeen ja lapsi lähtee leikkeihinsä. Monta kertaa on niin, että lapsen jättäminen on vaikeampaa vanhemmalle kuin lapselle. Hoitajalta yleensä tietää mikä on paras tapa jättää lapsi hoitoon ja häneltä kannattaa sitä kysyä jos asia mietityttää.

VARAVAATTEET

Lapsella tulee olla riittävä ja asianmukainen vaihtovaatevarasto mukanaan hoitokassissa mikä ottaa huomioon sekä vuodeaikojen vaihtelut että päivittäin tapahtuvat säätilan muutokset. Hoitokassi on tukeva laukku tai kassi, ei muovikassi. Tavallisesti hoitokassi viedään hoitoon maanantai- aamuna ja tuodaan kotiin perjantai- iltana. Hoitaja lähettää päivittäin pyykkiin likaantuneet vaatteet, joiden tilalle tuodaan seuraavana aamuna vastaavat vaatteet. Hoitokassi tulisi tarkistaa ja tuulettaa viikonloppuisin. Vaatteiden tulisi olla lapselle helposti päälle puettavia ja leikinkestäviä. Lapsen vaatteiden pesu ja huolto kuuluvat vanhemmille. Se minkälainen hoitokassikäytäntö hoitopaikassa on, sovitaan hoitajan kanssa.

POISSAOLOT

Lapsen ollessa poissa hoidosta hoitajasta riippumattomasta syystä maksetaan koko hoitomaksu. Hoitajan oman lapsen sairastaessa hoitaja voi kieltäytyä ottamasta lasta hoitoon. Tältä ajalta hoitajalle ei makseta hoitomaksua, tai vaihtoehtoisesti hän voi ilmoittaa hoitavansa normaalisti. Jos hoitaja ilmoittaa hoitavansa siitä huolimatta, jää vanhempien valittavaksi tuovatko lapsensa hoitoon vai ei.

YKSITYISET PERHEPÄIVÄHOITAJAT LOHJA